Ett rikt idrottsliv

Idrotten och idrottsrörelsen fyller en viktig funktion för såväl folkhälsan som en meningsfull fritid. Jag vill utveckla samarbetet med idrottsföreningarna.

För att underlätta för föreningsaktiva driver jag att kommunen ska ta bort parkeringsavgifterna vid idrottsanläggningar för ideellt engagerade såsom ledare och funktionärer. Det skulle vara ett sätt för kommunen att visa uppskattning för de personer som lägger ned mycket tid i form av ideellt engagemang. Det ska inte stå en dyrt att vara ideellt engagerad!

Jag vill:

 • anordna en ”Prova på vecka” under ett lov, där föreningslivet får stöd av kommunen för att låta barn och unga
  prova på olika idrotter gratis,
 • ta bort parkeringsavgifterna vid idrottsanläggningar för ideellt
  engagerade ledare,
 • rusta upp kommunens idrottslokaler genom att satsa mer
  pengar på eftersatt underhåll,
 • skapa fler miljöer för spontanidrott genom att på lämpliga
  grönytor se till att det finns basketkorgar, fotbollsmål etc.,
 • ta ett helhetsgrepp kring de olika föreningsbidragen för att
  förenkla för såväl föreningslivet som kommunen genom att exempelvis införa nolltaxa för lokaler för barn- och ungdomsidrott,
 • skjuta till riktade, sökbara föreningsmedel för jämställd idrott.

Ett levande Lund i tiden