Ett levande kulturliv

I Lunds kommun ska vi alla kunna känna att vi är del av ett gemensamt samhälle med tillgång till ett gemensamt kulturliv, men också med möjlighet att utveckla våra egna kulturella särarter. I ett samhälle i kulturell blomstring skapas kulturen på enskilda individers initiativ, samtidigt som kommunen kan stödja genom utbildning och verksamhetsbidrag. Kommunens roll är att underlätta och stödja kreativa individer och grupper som skapar Lunds kulturella miljö.

Ett stort problem i Lunds kulturliv idag är de oacceptabelt långa köerna till musikundervisning. Kristdemokraterna har därför varit med och infört en s k musikpeng, där alla barn som vill, ska kunna pröva på undervisning i sång eller i ett instrument utan åratal av köande. Mer pengar behöver satsas på musikundervisningen.

Kommunens bibliotek är viktiga mötesplatser för stora och små. Jag vill värna om våra stadsdelsbibliotek, de utgör basen för folkbildningen.

Jag vill:

  • fortsätta korta kön till musik- och kulturundervisning genom musikchecken,
  • värna stadsdelsbiblioteken,
  • skapa långsiktiga förutsättningar för det fria kulturlivet att producera kultur med kommunens stöd genom bl.a. möjlighet att söka bidrag till olika event,
  • säkerställa konsthallens bredd och spets,
  • värna Lunds kulturhistoriska miljöer genom exempelvis skyltade historiestråk och stödja Kulturens verksamhet.

Ett levande Lund i tiden