Ett levande kulturliv

I Lunds kommun ska vi alla kunna känna att vi är del av ett gemensamt samhälle med tillgång till ett gemensamt kulturliv, men också med möjlighet att utveckla våra egna kulturella särarter. I ett samhälle i kulturell blomstring skapas kulturen på enskilda individers initiativ, samtidigt som kommunen kan stödja genom utbildning och verksamhetsbidrag. Kommunens roll är att underlätta och stödja kreativa individer och grupper som skapar Lunds kulturella miljö.

Ett stort problem i Lunds kulturliv idag är de oacceptabelt långa köerna till musikundervisning. Liberalerna har därför infört en s k musikpeng, där alla barn som vill, ska kunna pröva på undervisning i sång eller i ett instrument utan åratal av köande. Mer pengar behöver satsas på musikundervisningen.

Kommunens bibliotek är viktiga mötesplatser för stora och små. Jag vill behålla samtliga nuvarande stadsdelsbibliotek, de utgör basen för folkbildningen. Jag är mycket kritisk mot att Socialdemokraterna under förra mandatperioden lade ned två välfungerande stadsbibliotek, det på Järnåkra och Nöbbelöv. Löftet om att hitta nya lokaler till det senare infriades inte. Biblioteksnedläggningarna måste stoppas!

Jag vill:

  • korta kön till musik- och kulturundervisning genom musikchecken,
  • värna stadsdelsbiblioteken och stoppa nedläggningarna,
  • skapa långsiktiga förutsättningar för det fria kulturlivet att producera kultur med kommunens stöd genom bl.a. möjlighet att söka bidrag till olika event,
  • säkerställa konsthallens bredd och spets,
  • värna Lunds kulturhistoriska miljöer genom exempelvis skyltade historiestråk och stödja Kulturens verksamhet.

Ett levande Lund i tiden